Logo Peter Visser wit

Wilp - GeZigt op het dorp Wilp

tekening van objecten op het schilderij

Afmetingen 57x40 cm, gesigneerd, 1854, particulier bezit

1

Panorama

Het gezicht op het dorp Wilp biedt uitzicht op de oude dorpskern vanuit de richting van de Rijksstraatweg. Links op de achtergrond loopt de weg die nu de Kerkstraat heet, met daaraan de school (2). In het midden bij de kerk (9), gaat de Kerkstraat over in de huidige Dorpsstraat. Die heette toen Kerk Allee. In het midden van het beeld loopt nauwelijks zichtbaar van links naar rechts nog een pad voor de huizen langs. Dat liep vanaf de school aan de Kerkstraat naar de kruising van de huidige Dorpsstraat met de Binnenweg. Dat pad bestaat niet meer. Op de voorgrond, tussen de Rijksstraatweg en de oude dorpskern zijn akkers met landbouwgrond. Dat is een situatie die nu ook niet meer bestaat. Het hele middengebied is inmiddels volgebouwd.

Onderstaande militaire kaart uit 1844 laat vrij nauwkeurig zien hoe het er toentertijd uitzag.

1_Panorama_op_militaire_kaart

Plattegrond in 1844

Peter Visser was een meester in het maken van panorama’s. Hij nam vaak een verafgelegen standpunt in. Door beelden van links en rechts sterk naar binnen te halen, ontstonden brede overzichten. Tegelijkertijd keek hij ook van heel dichtbij hoe gebouwen er precies uitzagen. Door deze manier van werken kloppen de plaatsen van de gebouwen onderling dikwijls niet helemaal, terwijl de afgebeelde gebouwen een nauwkeurig beeld de werkelijkheid geven. Dat is ook met het panorama van Wilp het geval: een precieze weergave van de gebouwen, waarbij sommige bouwwerken wat zijn verschoven, misschien om ze beter zichtbaar te maken.

Sitemap © Copyright 2023 Commissie Peter Visser - schilder. Alle rechten voorbehouden.