Logo Peter Visser wit

Welsum - het Dorp Wel=sem, 1853

  • Status van het schilderij:

Afmetingen onbekend, gesigneerd, particulier bezit.

Mevrouw E. Zijlstra-Bleyerveld schreef in haar boek Welsum 700 jaar (1995) het volgende: ‘In 1853 schilderde P. Visser dit zicht op de dorpskern van Welsum, met links de pastorie, tussen de bomen het dak van de boerderij ’t Hemelrijk en in het midden de kerk.

Rechts daarvan het Meesterhuis, het dak van de boerderij het Middeldorp en het huis op de dijk. Dit huis was destijds in bezit van de familie Spijker, nu van Veldhuis.

De school ontbreekt op dit schilderij, omdat het pas in 1884 is gebouwd.’

Op de voorgrond zijn wandelaars op de dijk afgebeeld. In het midden loopt een man met een groot karrenwiel. Wellicht gaat het om Jan Dragt, wagenmaker geboren in Vollenhove. Hij trouwde in 1844 in Olst met Johanna Middelburg. Hun zoon Christoffel begon later een wagenmakerij in de Brabantsche Wagen.

 

detail RosemboomDe heer H. Rosenboom heeft het schilderij van Visser in 1985 nagetekend. De verblijfplaats van die tekening is op dit moment onbekend.

Rosenboom was ook de schilder van het uithangbord van het oude café de Brabantsche Wagen van Arend Jan Voorhorst.

Van het dorpsgezicht van Welsum bestaat een tweede, heel iets afwijkend exemplaar. Zie Welsum 1853 voor een uitgebreide beschrijving.

 

 

De Brabantsche WagenUithangbord van de Brabantsche Wagen, IJsseldijk 51, H. Rosenboom

 
Sitemap © Copyright 2023 Commissie Peter Visser - schilder. Alle rechten voorbehouden.