Logo Peter Visser wit

Lochem

  • Status van het schilderij:
tekening van objecten op het schilderij

65 x 79 cm, ongedateerd, nagesigneerd op passepartout, gemeentehuis Lochem.

1

Markt

1 detail LochemDe aquarel laat de Markt van Lochem zien omstreeks 1850, in een tijd toen nog geen auto’s het zicht op het plein vervuilden (1). Op de voorgrond loopt een wandelaar met knapzak en zijn hond.

De hond is ontegenzeglijk het dier dat ook is afgebeeld op meer dan tien andere Visser-schilderijen (zie bijvoorbeeld Welsum en Nijbroek), de afgebeelde persoon is niet elders op dezelfde manier afgebeeld. Hij lijkt nog het meest op Peter Visser zelf, zoals we die kennen van 'het Dorp Epe' uit 1854.

Het oppervlak van de markt was bestraat met zwerfkeitjes, die door de Lochemse burgers in de loop van vele jaren zijn verzameld. Wilde iemand vroeger het Lochemse burgerrecht verkrijgen, dan was één der voorwaarden, dat hij moest zorgen voor een roede bestrating (met de bewuste keitjes). Deze keitjes waren in de omgeving van Lochem in die tijd voldoende te vinden. Ze zijn duizenden jaren geleden aangevoerd door woeste rivieren uit het zuiden en dikke ijsdekken uit het noorden. Bijna alle Lochemse straten zijn op die manier met keien bestraat geweest.

Ondertussen is de Lochemse Markt de enige plek nog, waar de keitjes te vinden zijn. Waarschijnlijk echter niet meer voor lang. Deze keitjes mogen dan wel een stukje Lochemse geschiedenis vertegenwoordigen, voor de huidige gebruikers (wandelaars, marktkooplieden e.d.) zijn het hobbelige lastpakken, die zo snel mogelijk moeten verdwijnen.

 1 Markt LochemVolksfeest op de Markt rond 1880. Foto: Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem

Sitemap © Copyright 2023 Commissie Peter Visser - schilder. Alle rechten voorbehouden.